Om PU

Verksamhetens inriktning och målsättning är att på ett demokratiskt sätt, tillsammans med pingstförsamlingar inom gamla Skaraborgs område, stödja och uppmuntra barn och ungdomsverksamhet, både kunskapsmässigt och ekonomiskt, riktat till åldern 7-25 år.

 

Demokrati:

Pingst Ung har en demokratisk grundsyn. Vi vill skapa en miljö där alla har ansvar, rättighet, inflytande och befogenhet i samma utsträckning. Meningsfull verksamhet är det som främjar människans utveckling både som enskild individ och i grupp.

 

Ideologi:

Pingst Ungs ideologi är en kristen människosyn. Människan är en helhet med en ande, kropp och själ. Gud har skapat alla människor till ett liv i utveckling med Jesus som förebild och Han har lagt ner ett behov av en Gudsrelation i människan.

Vår ideologi är jämlikhet för alla.

 Pingst Ung vill:

– Stödja församlingens verksamhetsaktiviteter inom barn, ungdom, familj, skola och ledare.

– Lyfta fram Bibeln som gemensam värdering.

– Medverka till ett ökat inflytande för barn och ungdomar i pingstförsamlingarna.

 

Utbildning:

Pingst Ung vill:

– Uppmuntra församlingen till ledarutbildningar och stötta utbildningar med bidrag, så länge de
  för ändamålet budgeterade medlen räcker.

– Informera om nya material och utbildningar för barn-, ungdoms- och konfirmationsledare.

– Ge bästa möjliga service i form av kunnighet och tillmötesgående vid lokalavdelningarnas olika      projekt.

 

Pingst Ungs syfte:

Pingst Ungs syfte är att:

– Stödja och stimulera Pingstförsamlingarnas olika verksamheter bland barn och ungdom.

– Ge bidrag till olika satsningar inom Skaraborgs län.

– Verka för bättre kommunikation och information till våra församlingar genom personliga besök.

– Presentera nya bidragsregler och övriga nyheter och se till att det fungerar i församlingarna

– Underlätta samordning av barn- och ungdomssatsningar inom regionen.

 

Församlingar bör samarbeta och inbjuda regionalt, så mycket som möjligt inom regionens upptagningsområde som omfattar följande lokala avdelningar:

Falköping, Götene, Hjo, Lidköping, Lugnås, Mariestad, Norra Fågelås, Skövde, Stöpen, Tibro, Tidaholm, Karlsborg.

                     

Övrigt:

Pingst Ung

  • vill arbeta för en organisationsutveckling för att hitta tydligare och bättre uppläggning av Pingst Ungs verksamhet, så att den i högre grad motsvarar behovet hos barn- och ungdomsledare i församlingarna.