Redovisningstider

Jag hör positiva berättelser från många olika församlingar där det händer spännande grejer bland barn och unga som får höra om Jesus och komma till tro! Det är precis vad som blir resultatet av att ni håller igång verksamheter och bygger relationer! Fortsätt med det och var med i bön för nästa generation! 

Nu närmar det sig redovisningsdags till både Pingst ung riks (via People) och även till oss i Pingst ung Skaraborg (via vår redovisningsblankett)! 

Kom ihåg vad gäller redovisning till Pingst Ung riks via people:

  • Samla in namnunderskrifter för era deltagande redan nu så ni hinner få med så många som möjligt! 
  • Boka in era årsmöten för de lokalavdelningar ni har där (finns info om hur det går till på https://pingstung.se/redovisa/) Hör gärna av er om ni inte kommer ihåg hur det går till så kan jag (Sara) försöka hjälpa er. 
  • Skickas in senast sista december.
  • Ladda ner era listor från detta året när de är kompletta. (De är tillgängliga efter årsskiftet också men det är lika bra att ladda ner dem direkt.) 

Kom ihåg vad gäller redovisning till Pingst Ung Skaraborg:

  • Ni kan skriva ut och fylla i papperslistor eller använda er av samma listor som på People om ni har sådana, men enskilda personer får bara stå med en gång på listorna vi får av er. 
  • Er församling är en och samma lokalavdelning
  • Fyll i redovisningsblanketten när ni har alla siffor vid årsskiftet.
  • Skickas in via mail eller post till oss senast sista januari 2023 (endast medlemmar från verksamhetsåret 2022)

Att redovisa medlemmar är avgörande för att kunna fortsätta få bidrag från PU Skaraborg men även PU riks. Varje namn räknas! 

Tack för allt ni gör för barn och unga där ni är! 

Pssst, inom snar framtid kommer varje församling som är kopplad till oss på Pingst ung Skaraborg få ta emot en tidig juluppmuntran!

Frid,

Sara :)

Sidor

Subscribe to Startsidan innehållsflöde