Bild för Caroline Bergman

Ny termin, nya tag!

 

Kanske är du råtaggad på att sätta tänderna i en ny termin, eller blir du trött av bara tanken? Kanske pendlar du mellan de två känslorna oftare än du byter strumpor. Att jobba med barn och ungdomar kan vara det mest utmanande och det mest fantastiska som finns på samma gång och oavsett hur du känner inför hösten tror vi att det nya temaåret kan utrusta och hjälpa dig eller andra ledare i er församling. Ni kan söka och få upp till 8000 kr i bidrag för satsningar på ledare som bidrar till barn och ungdom i er kyrka. 

Att investera i sina ledare är tokviktigt och gör skillnad! Också ett bra sätt att visa att de är uppskattade och viktiga. Kanske finns det också några unga ledare som behöver stöttning för att åka och lära sig allt om hur man sköter teknik och ljus på bästa sätt eller leder lovsång på ungdomsamlingarna. Kanske ska just er församling ordna ett tillfälle för att satsa på ledare i Skaraborg? Kanske en retreat eller ledardag? 

Jesus sade: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”
Matt 11:28-30

Vi ser fram emot att samarbeta med er i höst! Hälsningar och välsignelser
/styrelsen genom Caroline Bergman, Administratör PU Skaraborg

 

Sidor

Subscribe to Startsidan innehållsflöde