Bild för Caroline Bergman

Här för att stanna

9/10 möttes våra tre distrikt i Västra Götaland för vår årliga regiondag: Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg län. 

Det var en väldigt bra dag med samtal om gemensamma styrelsefrågor men framförallt ett mycket inspirerande besök av Olof Brandt från Bibeln idag utifrån deras arbete kring "här för att stanna".  3 st. entimmaspass senare var vi utmanade och inspirerade att göra skillnad för barn och ungas tro och plats i församlingen, men som alltid behöver vi göra det tillsammans om det ska gå! 

- Hur många barn/unga lämnar kyrkan och tron när de växer upp? 

- Vem har störst påverkan på barn och ungas formande?

- Hur samarbetar vi bättre med familjer kring tro och lärjungaskap i vardagen? 

- Vad gör att barn/unga stannar i kyrka och tro när de växer upp? 

- Arbetar våra församlingar med de byggstenar som behövs? Hur kan man göra? 

- Inspirerande och utmanande exempel

 

Vi rekommenderar VARMT att bjuda in Olof till jsut er församling t.ex. för en församlingsdag för hela familjen, coaching för församlingsledning eller ledarseminarium för alla volontärer. Kanske kan ni söka vårt ledarutbildningsbidrag eller bonusbidrag för det? 

Du kan läsa mer om rapporten "här för att stanna" och deras arbete här.

 

 

Vid "pennan" - Caroline Bergman, Administratör PU Skaraborg 

Sidor

Subscribe to Startsidan innehållsflöde